Laserowe usuwanie tatuaży

Prosta i nieskomplikowana skala Kirby-Desai pomoże przybliżyć w jaki sposób przebiega usuwanie tatuaży i co wpływa na powodzenie tego zabiegu lub co uniemożliwia pełne zakończenie leczenia. Niestety nie każdy tatuaż można usunąć, jednak zdecydowaną większość tatuaży można się pozbyć.

Skala Kirby-Desai

   Używać laserów zaczęto od lat 70 ubiegłego wieku, a w ostatnich latach stały się podstawą do usuwania tatuaży ze względu na ich wysoką skuteczność i niską częstość występowania szkodliwych skutków ubocznych. Chociaż decyzja pacjenta o usunięciu tatuażu jest ostateczna, pozostaje jeszcze logistyczna niepewność - na przykład liczba zabiegów i to, czy laserowe usuwanie tatuaży będzie skuteczne - dodając niechciane obciążenia dla pacjenta.

   Bezdyskusyjne jest to że tatuaże można usuwać przy pomocy lasera w oddzielnych sesjach, a cały zabieg jest długotrwały. Wielokrotnie już udowodniono ten fakt, a duża popularność tych zabiegów sprawia że świdomość w tym zakresie się powiększa. To czego do tej pory nie wyjaśniono to liczba niezbędnych zabiegów potrzebnych to trwałego całkowitego usunięcia tatuażu. Metodę badawczą przeprowadzono w latach 2004-2006 w klinice w Beverly Hills. Wybrano grupę 100 osób. Kryterium wykluczającym do uzyskania wyników był wiek poniżej 18 lat oraz rezygnacja pacjentów w czasie eksperymentu z różnych powodów (ból, brak czasu, względy osobiste). Parametry skali zaproponowano w następujący sposób:

 • typ skóry, w skali Fitzpatricka, punkty 1-6
 • lokalizacja tatuazu, punkty 1-5
 • kolor atramentu, punkty 1-4
 • ilość atramentu, punkty 1-4
 • blizny, punkty 0-2
 • nakładanie się tatuaży, punkty ( NIE-0, TAK-2)

   W czasie badań u wsystkich zakfalfikowanych osób uzyskano usunięcie tatuażu. Średnia liczba wymaganych zabiegów wyniosła 10, przy zakresie 3-20 sesji. Uzyskane wyniki pokrywały się w znaczacym stopniu z wynikami obliczeniowymi a współczynnik korelacji wyniósł 0,75 co świadczy o tym że zaproponowana skala może służyć do określenia niezbędnej ilości sesji.

TYP SKÓRY

   Wykonanie tatuazu polega na trwałym wprowadzeniu atramentu do skóry własciwej, bez względu czy jest wykonywany profesjonalnie lub amatorsko. W konsekwencji, usuwanie wymaga wnikania lasera do warstwy skóry podczas przemierzania warstwy naskórka bez powodowania jej uszkodzenia. Podstawowa warstwa naskórka zawiera melanocyty, które pochłaniają energię fotonów laserowych ze zmniejszeniem absorpcji wynikającym z krótszych i dłuższych długości falSkala Fitzpatricka jest obecnym złotym standardem klinicznie kategoryzującym typy skóry w sześciu klasach w oparciu o reakcję na promieniowanie ultrafioletowe, oznaczającą stopień pigmentacji skóry i tym samym odkładanie się melaniny. Melanina, podobnie jak pigment tatuażowy, jest absorbującym światło związkiem o podobnej wielkości. Dlatego pigmenty melaniny i tatuażu mają podobne termiczne czasy relaksacji; czas potrzebny do rozproszenia ciepła pochłoniętego podczas podawania impulsów lasera, co wiąże się z poziomem energii potrzebnej do rozbicia granulek zarówno melaniny, jak i pigmentu tatuażowego. Ponieważ melanina i tusz do tatuażu mają bardzo różne spektrum absorpcji to udane wyniki laserowego usuwania można osiągnąć na ciemniejszych typach skóry, chociaż prawdopodobieństwo skutków niepożądanych, w szczególności hipopigmentacja, jest znacznie wyższa. Jednak zmniejszona skuteczność laserowego usuwania tatuaży jest u pacjentów z wyższymi punktami Fitzpatricka, ponieważ z powodu ryzyka wystąpienia przebarwień ustawia się mniejsze moce lasera i zwiększa się odstępy między sesjami. Dlatego dla każdego typu skóry skala przypisuje określoną liczbę punktów. Jeden punkt dla I typu oraz 6 punktów dla VI typu karnacji.

LOKALIZACJA

   Ponieważ granule pigmentu tatuażowego wchodzą w kontakt z krwią i naczyniami limfatycznymi w warstwie skórnej, są natychmiast pochłaniane przez keratynocyty, fibroblasty i makrofagi fagocytujące, które znajdują się pod warstwami skóry. W miarę upływu czasu, jak widać w serii biopsji, granulki atramentu są widoczne tylko w fibroblastach skórnych leżących w okolicy okołonaczyniowej pod warstwą zwłóknienia. To właśnie taki układ pozwala na usuwanie tatuażu. Podczas laserowego usuwania fotony penetrują cząsteczki pigmentu, które starają się wchłonąć energię, ale nie powodują pęknięcia wiązań cząsteczek pigmentu i redukują je do molekuł o mniejszej wielkości. Następnie makrofagi absorbują mniejsze cząsteczki i wprowadzają je do krążenia limfatycznego. Układ limfatyczny różni się od regionu ciała. Głowa i szyja posiadają największą liczbę węzłów chłonnych i naczyń w ten sposób są w stanie uzyskać zwiększoną odpowiedź immunologiczną na fagocytozę cząstek farby drukarskiej. Natomiast im dalej od tych części ciała tym jest słabszy układ limfatyczny. Dlatego tatuaże umiejscowione na dłoniach, stopach potrzebują większej liczby sesji niż gdyby były umiejscowione w okolicy głowy. Punktacja jest rozdzielona następująco:

 • głowa i szyja 1 punkt
 • górny tułów 2 punkty
 • dolny tułów 3 punkty
 • bliższe kończyny 4 punkty
 • dalsze kończyny 5 punktów

KOLOR

   Tatuażyści używają różnych związków do tworzenia pigmentów tatuażowych. Profesjonalne i amatorskie tatuaże różnią się składem fizycznym i chemicznym atramentu. Amatorzy mają tendencję do wykorzystywania cząstek węgla pierwiastkowego skomponowanych z popiołu z papierosów, cząstek ołówka, grafitu lub atramentów, takich jak tusz z Indii. Profesjonalni artyści używają organicznych barwników zmieszanych z metalicznymi elementami i mają skłonność do mieszania pigmentów, aby osiągnąć pożądany kolor. Kolory najczęściej używane przez artystów to: czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty i pomarańczowy. Granulki czarnego pigmentu w tatuażach różnią się wielkością od 0,5m do 4,0m i zazwyczaj składają się z granulek zawierających węgiel i żelazo. Zauważono, że kolory inne niż czarne są dwa razy większe od czarnego pigmentu. Te różnice w wielkości i składzie pigmentu prowadzą do różnicy w ilości potrzebnych zabiegów. Czarne pigmenty są najłatwiejsze do usunięcia ze względu na ich względnie mały rozmiar, brak elementów metalowych i zdolność absorbowania każdej długości fali światła. Czerwone pigmenty są również uważane za łatwo usuwalne w porównaniu do innych kolorów, takich jak zielony i żółty w zależności od ich składu. Wiadomo, że czerwone pigmenty zawierają mieszaninę pierwiastków metalicznych i węglowych z mniejszą zawartością dwutlenku tytanu, co prowadzi do łatwiejszego usuwania. Inne kolory, takie jak zielony, żółty i pomarańczowy, są trudniejsze do usunięcia i gwarantują większą ilość punktów w skali Kirby-Desai.

 • tylko czarny 1 punkt
 • głównie czarny z domieszką czarwonego 2 punkty
 • przeważnie czarny i czerwony domieszką innych - 3 punkty
 • tatuaż różnokolorowy 4 punkty

ILOŚĆ ATRAMENTU

   Ilość atramentu w tatuażu to kolejny parametr, który wpływa na usuwanie tatuaży. Różnica w ilości atramentu leży w typie tatuażu, który pacjent ma - profesjonalny lub amatorski. Tatuaże amatorskie są zwykle umieszczane nierównomiernie w powierzchniowej skórze właściwej i mają mniejszą ilości atramentu niż profesjonalne. Dlatego tatuaże amatorskie szybciej reagują na leczenie laserem. Dodatkowo, profesjonalni tatuażyści mają tendencję do wprowadzania głębiej w skórę właściwą i mają większą gęstość pigmentu. Statystycznie przeciętnie amatorskie tatuaże są mniejsze w porównaniu z profesjonalnymi (odpowiednio 16 cm2 i 66 cm2). W skali Kirby-Desai ilość atramentu jest podzielona na cztery kategorie:

 • amatorskie (litery, słowa lub małe symbole), 1 punkt
 • minimalne ( jeden kolor, prosta konstrukcja), 2 punkty
 • umiarkowany (jeden kolor, złożony projekt), 3 punkty
 • znaczący (wielokolorowy, złożony projekt), 4 punkty

BLIZNY

   Umieszczenie tatuażu może czasami prowadzić do powikłań, które obejmują ziarniniaki, liszaj płaski, bliznowce i łuszczycę. Umieszczenie tatuażu może skutkować zwiększonym odkładaniem kolagenu w powierzchniowej skórze właściwej, z możliwością tworzenia blizny. Chociaż skłonność do tworzenia blizn jest wysoce zróżnicowana wśród pacjentów ogólnie, pacjenci z typem skóry 5 i 6 Fitzpatricka mają większe częstości tworzenia blizny. Podczas normalnego procesu gojenia, po umieszczeniu tatuażu lub innym urazie, wynaczynienie komórek odpornościowych prowadzi do proliferacji fibroblastów, makrofagów i tkanki naczyniowej. To wczesne tworzenie się tkanki ziarninowej jest kluczowym etapem w przebudowie prawidłowej struktury histologicznej po urazie. Jednakże, jeśli pojawi się nadmierna aktywność fibroblastów, co prowadzi do nadprodukcji kolagenu, powstanie trwałe tworzenie się blizny. Tatuaż pigmentu w obrębie tej zwłóknionej powierzchniowej skóry właściwej jest znacznie trudniejszy do usunięcia ze względu na zatory komórek. Jeśli komórki układu odpornościowego nie mogą penetrować obszaru atramentu tatuażowego, usuwanie staje się trudne. W skali Kirby-Desai włączono bliznowacenie i zmianę tkanki.

 • Bez blizn 0 punktów
 • minimalna ilość blizn 1 punkt
 • umiarkowana ilość blizn 2 punkty
 • znacząca ilość blizn 3 punkty

TATUAŻ WARSTWOWY

    Pacjenci czasami starają się "usunąć" niepożądany tatuaż, nakładając go na inny tatuaż. Nowy tatuaż jest zwykle większy niż tatuaż, który zastępuje, zawierając i ukrywając poprzedni tatuaż w nowych konturach i kolorach. Ponieważ tusz do tatuażu jest półprzezroczysty, nakładanie warstw lub ukrywanie poprzedniego tatuażu wymaga ciemniejszych odcieni w nowym tatuażu, aby skutecznie ukryć starszy. Ponieważ nowy warstwowy tatuaż jest większy i ciemniejszy, będzie wymagał więcej zabiegów do usunięcia tatuażu.

 • tatuaż warstwowy, nie -0 punktów
 • tatuaż warstwowy, tak -2 punkty

Laser Look, ul. Głęboka 10/36, 20-612 Lublin, tel. 730-082-090

AdHoc

© 2010 AdHoc, Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon strony: GRX.pl